De school van je leven: Innova

Kies je voor Innova, dan kies je voor een school die het beste bij jou past! Bekijk ons filmpje!

Diploma uitreiking

Diploma uitreiking voor 12 leerlingen van Vakschool Het Diekman

Google Workspace for Education

Dit voorjaar zijn er privacyrisico’s met betrekking tot Google Workspace for Education naar voren gekomen naar aanleiding van een onderzoek dat is uitgevoerd naar Google Workspace.

Bericht uit de Tubantia over Keghart Krikour uit 6 gymnasium

Keghart Krikour (20) vlucht op zijn 14de helemaal alleen uit Syrië naar Nederland. Zes jaar later hangt in Enschede de vlag uit bij het huis waar hij nu met zijn ouders woont.

Drie leerlingen van College Zuid naar honoursprogramma Universiteit Twente

Een mooie prestatie voor College Zuid: Ellemijnke aan het Rot, Tim Postmus en Ciara Chau (leerlingen in 4VWO) starten vanaf volgend schooljaar alle drie met het Pre-U Honoursprogramma!

Imane stroomde af van gymnasium 6 naar havo 5, een succesverhaal

Ze stroomde in januari nog af van 6 gymnasium naar 5 havo. Op het eerste gezicht geen succesverhaal zou je zeggen. Totdat je haar levensverhaal kent. Imane Bouqaddour, leerling op Kottenpark, is een open boek als ze vertelt over alles wat haar in het leve