Google Workspace for Education

Dit voorjaar zijn er privacyrisico’s met betrekking tot Google Workspace for Education naar voren gekomen naar aanleiding van een onderzoek dat is uitgevoerd naar Google Workspace.

Bericht uit de Tubantia over Keghart Krikour uit 6 gymnasium

Keghart Krikour (20) vlucht op zijn 14de helemaal alleen uit Syrië naar Nederland. Zes jaar later hangt in Enschede de vlag uit bij het huis waar hij nu met zijn ouders woont.

Drie leerlingen van College Zuid naar honoursprogramma Universiteit Twente

Een mooie prestatie voor College Zuid: Ellemijnke aan het Rot, Tim Postmus en Ciara Chau (leerlingen in 4VWO) starten vanaf volgend schooljaar alle drie met het Pre-U Honoursprogramma!

Imane stroomde af van gymnasium 6 naar havo 5, een succesverhaal

Ze stroomde in januari nog af van 6 gymnasium naar 5 havo. Op het eerste gezicht geen succesverhaal zou je zeggen. Totdat je haar levensverhaal kent. Imane Bouqaddour, leerling op Kottenpark, is een open boek als ze vertelt over alles wat haar in het leve

7Tech geeft jonge vmbo’ers unieke succeservaring met techniek

vmbo-leerlingen van Het Stedelijk Vakcollege maken breed kennis met techniek

Domien Verbeek uit 6 Gymnasium heeft de 2de de prijs gewonnen van de MediaMusic Awards 2021.

Een jaarlijkse competitie waarin men op zoek gaat naar de tofste muziekproductie. Dé kans voor producerend talent om gehoord te worden De opdracht was om een productie te maken met de vocaal die gedownload kon worden.