Workshop Duitsland vandaag

Het gezicht van Duitsland verandert.

Christenhusz Theaterprijs 2017

Vier leerlingen van het Kottenpark ( Duco Akkerman, Ruth Bulsink, Kalle Ordelman & Sanne Huinink) staan in de voorrondes om te strijden voor de Christenhusz Theaterprijs 2017

Verwenmiddag op Het Stedelijk Vakcollege

Vierdejaars Zorg en Welzijn verzorgen verwenmiddag voor bewoners van verpleeghuis De Cromhoff.

Graffiti op College Zuid!

Activiteitenweek = anders leren, dat hebben leerlingen van klas 4H en 4V ervaren in een workshop graffiti.

Introductie eerstejaars Vakcollege

Leerlingen en docenten leren elkaar beter kennen tijdens de introductiedagen.

Consumeren kun je leren!

Theatervoorstelling voor leerlingen College Zuid.