Op alle scholen zijn mogelijkheden om leerlingen én docenten extra te ondersteunen en te begeleiden. Bij ondersteuning kun je bijvoorbeeld denken aan trainingen sociale vaardigheden en begeleiding bij dyslexie en dyscalculie. Een ondersteuningscoördinator, een ondersteuningsdocent, een ondersteuningsonderwijsassistent en een orthopedagoog kunnen zowel jou als je docent met hun kennis en ervaring hierbij verder helpen.

Onze ondersteuningsstructuur in het kort

Het Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning is een ondersteunende dienst van Het Stedelijk Lyceum. Met een onderscheidende ondersteuningsstructuur biedt het Centrum ondersteuning aan de leerlingen en de docenten. Dit Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning volgt de onderwijsontwikkelingen op de voet en deelt haar kennis en ervaringen met docenten en teams. Inmiddels heeft deze nieuwe aanpak haar vruchten afgeworpen. De insteek is dat alle leerlingen van Het Stedelijk Lyceum in beeld worden gehouden en dat deze leerlingen, indien nodig, op de eigen locatie extra ondersteuning kunnen krijgen. Met deze bijzondere ondersteuningsstructuur van Het Stedelijk Lyceum bieden wij passend onderwijs. Deze wet geeft aan dat iedere leerling recht heeft op een passende onderwijsplek. Daarbij kunnen leerlingen van Het Stedelijk Lyceum in aanmerking komen voor extra ondersteuning, gegeven door de teams van de locatie eventueel in samenwerking met het COO. Gewoon ‘veilig’ op de eigen locatie, met als doel om leerlingen van Het Stedelijk Lyceum de school te laten verlaten met een diploma op zak.

Ondersteuning op de locatie zelf

Het Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning bestaat uit een groep ondersteuners, die leerlingen en docenten de juiste ondersteuning geeft op de locatie van Het Stedelijk Lyceum. Wij vinden het belangrijk dat de ondersteuning laagdrempelig en toegankelijk is. Op alle locaties is een Locatie Ondersteuning Groep (LOG),  van tenminste vier personen te weten, een teamleider ondersteuning, een ondersteuningsdocent, een ondersteuningsassistent en een orthopedagoog. Zij werken samen met het onderwijsteam van de locatie en kijken naar de onderwijsbehoefte en ontwikkeling van de leerlingen. Het team en docenten krijgen ondersteuning om aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte. Het eerste aanspreekpunt voor extra ondersteuning is altijd de mentor van de leerling. De medewerkers van het COO ondersteunen de school met behulp van de ‘ondersteuningsladder’.

Novo Ego, interne opvang

Het komt wel eens voor dat een leerling het moeilijk vindt om zich te gedragen volgens de schoolregels. Ook spelen er soms problemen waardoor een leerling tijdelijk niet goed functioneert en waardoor het leerproces dreigt vast te lopen. Meestal lossen deze problemen zich gelukkig weer op, maar soms is het voor de leerling beter om tijdelijk niet meer op de locatie te zijn. Dan kan de interne opvang, Novo Ego, mogelijk een uitkomst bieden voor leerlingen om aan het gedrag te werken, de motivatie te herstellen en de leerhouding te verbeteren.

Tegen pesten

Het Stedelijk Lyceum vindt het belangrijk dat iedereen op een leuke, nette en positieve manier met elkaar omgaat. Daar past gedrag als pesten, diefstal of geweld niet bij. We willen met elkaar - jou, je medeleerlingen, ouders en personeel - een klimaat scheppen waarin we met plezier en resultaat kunnen werken.

Meer informatie?

Onder downloads vind je meer informatie over onze manier van werken. Wil je onze folder downloaden? Klik dan hier.

Heb je nog vragen over het Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning neem dan contact op via coo@hetstedelijk.nl of neem contact op via tel. 053-4821270.

Ons adres is:

Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning
J.J. van Deinselaan 32
7541 PE Enschede