Ziek melden

Is uw zoon of dochter ziek of te laat? Dan moet dit vóór 8.00 uur 's morgens telefonisch doorgegeven worden via 053 - 48 21 300.

Absentie

Bij absentie van leerlingen stellen de ouders/verzorgers de school hiervan zoveel mogelijk van tevoren in kennis. U kunt hiervoor bellen met onze receptie via 053 - 48 21 300. Als een leerling veelvuldig absent is, wordt er contact opgenomen met de ouders. De school is verplicht herhaaldelijk verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. De school hanteert hiervoor de regionale verzuimkaart Twente. 

Voor meer informatie kunt u de volgende documenten raadplegen

Buitengewoon verlof

Wanneer u voor uw kind(eren) buiten de reguliere vakanties om een periode verlof nodig heeft, dan dient u dit bij de directie op school aan te vragen. U kunt hiervoor onderstaand formulier gebruiken. Het formulier is ook te verkrijgen bij de receptie van school. Hier kan het ingevulde formulier ook worden ingeleverd.