Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen, ouders en medewerkers moeten zich op school veilig en prettig kunnen voelen. Als je je veilig voelt, kun je beter leren en werken. In een veilige school vertrouw je elkaar, respecteer je elkaar, stimuleer je elkaar en werk je samen.

Notitie

In onze notitie ‘De veilige school’, omschrijven we wat we bedoelen met veiligheid en wat leerlingen en ouders van de school mogen verwachten. En andersom: wat wij van ouders en leerlingen mogen verwachten! Want samen maken we de school! Door het scheppen van een open en prettige werksfeer op school, in de klas en daarbuiten, draagt de school bij aan het gevoel van veiligheid en geborgenheid.

Andere belangrijke documenten over veiligheid op onze school staan omschreven in onze Leefregels, ons protocol Wat te doen bij pesten en Gedragscode social media.

Voel je je niet veilig? Meld het!

Ondanks alle afspraken en maatregelen kan er toch sprake zijn van (een gevoel van) onveiligheid. Van iedereen die betrokken is bij de school verwachten wij dat zij onveilig gedrag of onveilige situaties melden. Dit is absoluut geen ‘klikken’. Het melden van grensoverschrijdend gedrag kan gebeuren bij de mentor, een docent, medewerker, een teamleider en/of locatieondersteuningsgroep (LOG). Ook ouders kunnen hier uiteraard terecht met signalen. Elke locatie hanteert daarnaast afspraken hoe we met elkaar omgaan. Meer hierover lees je in de schoolgids van die locatie.

Leerlingenstatuut

Het Stedelijk Lyceum heeft in het document Leerlingenstatuut vastgelegd hoe wij als school met onze leerlingen en hun ouders/verzorgers om willen gaan en wat we daarin van elkaar verwachten. In bovengenoemd document lees je daar meer over.