Elke dag werken we bij Het Stedelijk aan de kwaliteit van ons onderwijs. Maar, waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Op school ga je intensief met elkaar om. Botsingen en meningsverschillen komen dan ook wel eens voor. En dat praten we uit met elkaar! Maar soms kom je er samen niet uit. Schakel in dat soort situaties altijd je mentor of de teamleider in. Lukt het ook dan niet om een oplossing te vinden en wil je een klacht indienen? Dan vind je in de schoolgids van de locaties hoe je dat kunt doen. 

Klachtenregeling

Als je een meningsverschil hebt die je met je mentor of teamleider hebt besproken, maar je komt er samen niet uit, kunnen jij en je ouders een klacht indienen. In onze klachtenregeling tref je meer informatie aan. 

Ombudsman

Wanneer je klacht op de locatie niet opgelost is, kun je je klacht indienen bij de ombudsman. Door middel van mediation proberen we er dan alsnog samen uit te komen. Als dit niet lukt, zal hij de situatie onderzoeken en een advies uitbrengen aan het bestuur. Het bestuur neemt vervolgens een besluit. De ombudsman is de heer Van Asselt, te bereiken via r.v.asselt@ziggo.nl Jaarlijks brengt we in samenwerking met de ombudsman een jaarverslag uit. Dit is op de vragen bij het Bestuursbureau via bestuur@hetstedelijk.nl.

Externe vertrouwenspersoon

Voor sommige klachten is het niet zo eenvoudig om in alle openheid de klachtenprocedure te volgen. Denk hierbij aan klachten over bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie of pesten tussen leerlingen onderling of tussen medewerkers en leerlingen. Met ongewenste intimiteiten bedoelen we: ongewenste seksueel getinte opmerkingen en/of aanrakingen. Met klachten over dit soort situaties kun je terecht bij de externe vertrouwenspersoon, Marijke Beerlage. Zij kan je advies geven over het al dan niet indienen van een klacht bij de directie, het bestuur, de Landelijke Klachtencommissie of de politie. 

Contactpersoon op jouw locatie

Elke locatie heeft contactpersonen bij wie je terecht kunt als je vragen hebt over ongewenst gedrag op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, of klachten van andere aard. Deze contactpersonen luisteren, geven informatie over mogelijke stappen en brengen je eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon of de ombudsman. Je vindt deze contactpersonen in de schoolgids van de betreffende locatie.

Landelijke Klachtencommissie

De school is voor de behandeling van klachten ook aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: ‘de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC)’ in Utrecht. Als je klacht niet naar tevredenheid is opgelost, is het mogelijk om je klacht voor te leggen aan de LKC. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.