Medezeggenschap bij Het Stedelijk Lyceum zien wij als een betekenisvol orgaan dat helpt ons onderwijs verder te brengen. Het motto van onze medezeggenschap is dan ook: “Medezeggenschap, daar maak je iets mee los.” Het Stedelijk Lyceum heeft een centrale gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast heeft Vakschool Het Diekman een eigen deelraad.

Wij vinden medezeggenschap erg belangrijk. De directie van Vakschool Het Diekman staat open voor vernieuwing. Dit doen we door ouders, leerlingen, medewerkers bij onze besluitvorming te betrekken. De deelraad bestaat uit twee medewerkers van Vakschool Het Diekman, één ouder en één leerling.

De huidige samenstelling van onze deelraad is als volgt:

Personeel

       

Ouder

       

Leerling   

Natasja van den Berg (voorzitter)

Mark Luttikhuis

  Kathleen Moore    Zoé van de Wereld