10-minutengesprekken

Datum 12 december
Tijd 18:00 uur
Locatie van activiteit De Stedelijke Mavo

Deze avond kunt u in gesprek met verschillende vakdocenten om de voortgang en het welbevinden van uw kind te bespreken. Via de mail heeft u bericht gehad hoe u zich - via Magister - kunt opgeven.