Datum: 06-06-2018

De onderwijsinspectie gaat Het Stedelijk Vakcollege het basisarrangement geven. Dit betekent dat ze aan de eisen van de inspectie voldoet en het onderwijs als goed is beoordeeld.

Er zijn diverse klassen bezocht, resultaten bekeken en gesprekken gevoerd met leerlingen, docenten en locatiedirectie. In positieve zin viel met name de sfeer en de veiligheid in de school op bij de inspectie. Leerlingen vinden het een fijne school.

Paulien de Jong, directeur Het Stedelijk Vakcollege: “We hebben er allemaal de schouders onder gezet om Het Stedelijk Vakcollege goed op de kaart te zetten. We hebben gewerkt aan een prettige en veilige school, waar leerlingen en docenten oog voor elkaar hebben. Het afgelopen jaar hebben we op alle vlakken ruim boven de norm gepresteerd en het slagingspercentage was hoger dan ooit. We zijn blij dat het harde werken haar vruchten heeft afgeworpen en dat dit gezien wordt door de inspectie.”