De vakanties voor schooljaar 2019-2020 zijn:

Herfstvakantie       19 t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie   21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie   15 t/m 24 februari 2020
Goede vrijdag en  pasen    10 t/m 13 april 2020
Meivakantie   23 april t/m 5 mei  2020
Hemelvaart   21 t/m 24 mei 2020
Pinksteren   1 juni 2020
Zomervakantie   4 juli t/m 16 augustus 2020


Naast de schoolvakanties zijn er nog 7 roostervrije dagen. Voor de medewerkers van school zijn dat werkdagen. Maar op die dagen zijn de leerlingen vrij. Deze roostervrije dagen staan vermeld in de schoolgids van de betreffende locatie. Het grootste deel van die 7 dagen wordt tegenwoordig voor alle locaties van Het Stedelijk Lyceum gezamenlijk afgesproken.

Voor 2019-2020 zijn de roostervrije dagen:

  • Maandag 26 augustus 2019, opstartdag schooljaar
  • Dinsdag 8 oktober 2019,  de hele dag studiedag
  • Dinsdag 19 november 2019, de hele dag studiedag
  • Dinsdag 10 december 2019, v.a. 11:45 uur, studiemiddag
  • Dinsdag 4 februari 2020, v.a. 11:45 uur, studiemiddag
  • Dinsdag 3 maart 2020, de hele dag studiedag
  • Dinsdag 30 juni en woensdag 1 juli 2020, afsluiting schooljaar, voorbereiding nieuwe schooljaar, de hele dag vrij.