Voor de toelating op school betaal je niets. Ook het lesmateriaal van de vakken is gratis. We vragen wel een vrijwillige ouderbijdrage voor extra's die niet door het ministerie worden vergoed. Deze bijdrage is niet verplicht, maar wel belangrijk om een aantal extra's te kunnen bekostigen.

Algemene vrijwillige ouderbijdrage

Deze is vastgesteld op € 55 en gebruiken we voor het volgende:

  • de huur van een kluisje
  • de aanschaf van de Studentcard
  • print en kopieerfaciliteit voor de leerling
  • verzekeringen
  • gebruik gereedschap en materialen
  • gebruik atlassen, woordenboeken, examenbundels
  • abonnementen, mediatheek en/of bibliotheek
  • algemene culturele en sportactiviteiten
     

€ 10
€   5
€ 10
€   7
€   5
€   5
€   5
€   8

Vrijwillige bijdrage ten behoeve van de ouderraad

Voor de activiteiten die de ouderraad organiseert vragen wij een vrijwillige bijdrage van € 12.

Bijdrage voor werkweken en excursies

Bij ons op school vinden er verschillende reizen en activiteiten plaats zoals excursies, werkweken, schoolreizen en sportactiviteiten. Deze vinden plaats onder schooltijd. Aan ouders vragen we hiervoor een vrijwillige bijdrage. Als je je intekent voor een activiteit, dan is betaling verplicht. Om deel te kunnen nemen aan de activiteit, moet de betaling vooraf gedaan zijn. 

Vakschool Het Diekman organiseert een introductieweek. De kosten hiervoor bedragen € 30. Ook gaan leerlingen jaarlijks op werk-/doeweek. Dit vindt plaats in onderwijstijd. Aan ouders vragen we een bijdrage tussen de € 50 en € 100. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de activiteit. Ook het vervoermiddel (auto of vliegtuig) speelt mee in het kostenplaatje. De overige bijdragen zijn gekoppeld aan activiteiten binnen of buiten het lesprogramma of bijzondere vormen van onderwijs, waarvoor de leerling zich apart moet inschrijven. 

Stichting Leergeld kan een bijdrage leveren aan de vergoeding van de werkweek en de schoolreizen. Voor de leerlingen in de oriëntatiefase is dit maximaal € 50,00 euro per schooljaar.  Deze bijdrage moeten ouders elk schooljaar opnieuw aanvragen bij Stichting Leergeld. Deze stichting biedt geen vergoeding voor werkkleding en/of de ouderbijdrage. Kijk voor meer informatie op: www.leergeld.nl

Werkschoenen

Het eerste paar werkschoenen wordt door school betaald, en wordt eigendom van de leerling. Hier zijn voor ouders geen kosten aan verbonden. Als leerlingen schoenen kwijtraken, dan moeten ouders en leerlingen zelf voor nieuwe schoenen zorgen.

Bijzondere opleidingen, examens en extra activiteiten

Voor bijzondere opleidingen en examens en extra activiteiten die de school organiseert, wordt een aparte bijdrage gevraagd.