Voor de toelating op school betaal je niets. Ook het lesmateriaal van de vakken die leiden tot een regulier diploma is gratis. We vragen wel een vrijwillige ouderbijdrage voor extra's die niet door het ministerie worden vergoed. Deze bijdrage is niet verplicht, maar wel belangrijk om een aantal extra's te kunnen bekostigen.

Algemene vrijwillige bijdrage

Deze is vastgesteld op € 55 en gebruiken we voor het volgende:

  • de huur van een kluisje
  • de aanschaf van de Studentcard
  • print en kopieerfaciliteit voor de leerling
  • verzekeringen
  • gebruik gereedschap en materialen
  • gebruik atlassen, woordenboeken, examenbundels
  • abonnementen, mediatheek en/of bibliotheek
  • algemene culturele en sportactiviteiten
     

€ 10
€   5
€ 10
€   7
€   5
€   5
€   5
€   8

 

Vrijwillige bijdrage ouderraad

Voor de activiteiten die de ouderraad organiseert wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 12.

De ouderraad bepaalt zelf de bestemming van de bijdrage en legt verantwoording af aan de ouders/verzorgers. 

Bijdrage werkweken en excursies

Bij ons op school vinden er verschillende reizen en activiteiten plaats zoals excursies, werkweken, schoolreizen en sportactiviteiten. Deze vinden plaats onder schooltijd. Aan ouders vragen we hiervoor een vrijwillige bijdrage. Als je je intekent voor een activiteit, dan is betaling verplicht. Om deel te kunnen nemen aan de activiteit, moet de betaling vooraf gedaan zijn. 

Leerjaar 1       Gymnasium Elst-Nijmegen       €   20
Leerjaar 1   Excursie   €   25
Leerjaar 2   Skidag   €   30
Leerjaar 2   Xanten   €   20
Leerjaar 2   Trier   € 190
Leerjaar 2   Gymnasium Elst-Nijmegen   €   20
Leerjaar 2   Münster Kerstmarkt   €   10
Leerjaar 3   Excursie Westerbork   €   20
Leerjaar 4   Fitness   €   12
Leerjaar 4   Werkweek Londen   € 395
Leerjaar 4   Werkweek Berlijn   € 310
Leerjaar 4   Werkweek Parijs   € 390
Leerjaar 4   Thuiswerkweek   €   50
Leerjaar 4   Excursie maatschappijleer   €   18
Leerjaar 4,5,6   Excursie kunstvakken   €   25
Leerjaar 5   Oriëntatie op sport (6 lessen)   €   12
Leerjaar 5H, 6V   Sportoriëntatie   €   37,50
Leerjaar 5G, 6G   Romereis   € 750

Bijdrage voor bijzondere vormen van onderwijs en bijzondere examens

Naast regulier onderwijs biedt Kottenpark ook bijzondere onderwijsvormen en examens aan. Hiervoor vragen wij een verplichte ouderbijdrage. 

Leerjaar 1,2 en 3       Activiteitenweek 1       €   25
Leerjaar 3   Certificaat Frans   €   60
Leerjaar 3   Certificaat Duits (Goethe)   €   90
Leerjaar 3   Walibi   €   32
Leerjaar 5   Certificaat Engels (CAE)   € 290

Pre-University

       
2,3 vwo   Masterclasses   €   50
4 vwo   Masterclasses   €   65
5,6 vwo   Masterclasses   €   75
5,6 vwo   Honoursprogramma   € 250
    Leerlingenlab, per bezoek   € 100
Algemeen   Kunstklas Theater   € 400
Algemeen   Kunstklas Muziek   € 400
Algemeen   Kunstklas beeldende vormgeving   € 200
Algemeen
 
  - Vooropleiding Theaterdans
- Leerlingen in klas 5 t/m 6
  € 750
€ 550
Algemeen   Dansonderteuningsfonds   € 300