Het Stedelijk heeft aandacht voor jouw ontwikkeling. Je mentor speelt hierin een belangrijke rol. Deze is goed op de hoogte van jouw ontwikkelingen bij ons op school en je eerste aanspreekpunt voor vragen. Soms gaat leren even wat moeilijker en heb je tijdelijk ondersteuning nodig. Dan kun je terecht bij het Centrum voor Onderwijs & Ondersteuning (COO).

Waarvoor kun je bij het Centrum voor Onderwijs & Ondersteuning (COO) terecht?

Het Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning werkt samen met jou om je de mogelijkheid te bieden je diploma te halen op onze school. Voor ondersteuning tijdens de les of in het onderwijsproces kan het centrum samenwerken met het team van jouw locatie. Het Centrum voor Onderwijs & Ondersteuning kan ook ondersteuning bieden bij het in kaart brengen van de hulpvraag, om te kijken wat je nodig hebt om goed te kunnen leren. Allemaal met als doel om leerlingen van Het Stedelijk uiteindelijk de school te laten verlaten met een diploma of nieuwe mogelijkheid op zak.

"Ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats in de klas en is erop gericht je handvatten te geven waarmee je vooruit kunt komen. Daarbij leer je keuze te maken die passen bij je manier van leren."

Wat kan het COO bieden?

  • pedagogisch-didactische ondersteuning
  • ondersteuning bij het in kaart brengen van de hulpvraag van leerlingen en het team
  • extra begeleidingsmogelijkheden in kaart brengen en opzetten voor leerlingen
  • ondersteunen van mentoren en teams
  • trainingen voor docenten organiseren om ontwikkeling te stimuleren
  • verbindende schakel met externe ondersteuners, zoals GGD, wijkteams, leerplicht of hulpverleningsinstanties

Wil je meer weten over onze begeleiding en ondersteuning? Ga naar de speciale pagina van het COO op onze website. Lees op https://www.vo2302.nl/schoolprofielen/ wat we verder nog bieden aan extra ondersteuning en voorzieningen. 

Heb je vragen? Neem contact op via coo@hetstedelijk.nl