Met ‘Denk Stedelijk’ bedoelen we eigenlijk ‘Denk Groot’. Kijk verder dan anderen. Heb lef en vind ergens iets van. Op een positieve manier! Ook denken wij stedelijk door onze samenwerking met bedrijven, de gemeente en andere instellingen. Binnen én buiten de regio. Kijk verder, Denk Stedelijk!

Welk onderwijs vind je bij Het Stedelijk Lyceum?

Het Stedelijk Lyceum is een openbare scholengemeenschap in Enschede. Iedere locatie heeft haar eigen kracht, onderwijsniveaus en eigen kenmerken. Waar jij je het meest thuis voelt, is natuurlijk in de eerste plaats afhankelijk van het advies van je basisschool welk niveau geschikt is voor jou. Daarna kun je op verschillende manieren zelf ontdekken welke locatie het best bij jou past. We geven je een overzicht van de proflielen en niveaus per locatie:

Elke locatie haar eigen profilering...

Elke locatie van Het Stedelijk Lyceum heeft haar eigen kracht en profiel. Wat het best bij je past bepaal jij!

Kottenpark - Wetenschap & Cultuur
College Zuid - Internationalisering (tweetalig onderwijs) en Sport
De Stedelijke Mavo - Toekomstgerichte school voor mavo en onderbouw havo
Innova - Gepersonaliseerd onderwijs voor mavo en onderbouw havo
Het Stedelijk Vakcollege - Vmbo b/k, voorbereiding op je toekomstige plek op de arbeidsmarkt
Vakschool Het Diekman   - Praktijkschool en schakelklassen met aandacht voor  begeleiding naar arbeidsmarkt
ISK - Internationale schakelklassen waar anderstaligen worden klaargestoomd voor onderwijs op één van onze andere locaties

... en verschillende opleidingsniveaus:

Praktijkonderwijs - Vakschool Het Diekman
Schakelkassen - Vakschool Het Diekman
vmbo b/k - Het Stedelijke Vakcollege
vmbo t (mavo) - De Stedelijke Mavo, College Zuid en Innova
havo (onderbouw) - Innova, De Stedelijke Mavo, College Zuid, Kottenpark
havo (alle leerjaren) - College Zuid, Kottenpark
atheneum - College Zuid, Kottenpark
gymnasium - Kottenpark
TTO & International school - College Zuid
Topsport Talent School - College Zuid
cultuur - Kottenpark
wetenschap | design | techniek - Kottenpark
internationale schakelklassen - ISK

èn op elke locatie (extra) ondersteuningsmogelijkheden ....

...vanuit de Locatie Ondersteunings Groep en centraal vanuit het Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning.

Dat is de gezamenlijke kracht van alle locaties die deel uitmaken van Het Stedelijk Lyceum. We hebben een ondersteuningsstructuur die onderscheidend is van andere scholen. We houden er niet van om ons zelf op de borst te kloppen, maar trots zijn we zeker wel op de extra ondersteuningsmogelijkheden die wij onze leerlingen kunnen bieden. Wil je daar meer even weten klik dan hier of kijk onder het kopje '..onderwijs/ondersteuning' op de locatie van jouw keus!