Ouderbijdragen

Algemene vrijwillige bijdrage

De toelating tot de school is gratis. Ook het lesmateriaal van de vakken die leiden tot een regulier diploma is gratis.

De vrijwillige ouderbijdrage, zoals deze voorheen werd gevraagd, kan op grond van gewijzigde wetgeving niet meer gevraagd worden. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om toch diverse activiteiten te blijven aanbieden. Zodra hier meer over bekend is, wordt dit opgenomen in deze schoolgids.

Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport & Cultuur

Wat kunnen Leergeld en Jeugdfonds Sport & Cultuur Enschede voor uw kind betekenen?

Rondkomen kan een hele opgave zijn. Soms lukt dit niet omdat je als ouder gewoon te weinig geld hebt. Maar je wilt je kinderen wel de kans geven om mee te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Samen met u als ouder helpt Leergeld kinderen uit Enschede. Ouders kunnen bijvoorbeeld een fiets, computer, schooltas, gymkleding aanvragen of vergoeding van de kosten voor een zwemdiploma, schoolreisje of studieweek. Vanuit het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan de contributie van een sport- of cultuurvereniging betaald worden. Dit kunnen muziek- of danslessen zijn, maar ook voetbal, judo of turnen. Ook zorgen wij dat kinderen over de juiste kleding en attributen beschikken. 

Leergeld Enschede is er voor kinderen van 4 t/m 17 jaar uit gezinnen met een inkomen tot 120% van het sociaalminimum. Dit kunnen gezinnen zijn met een inkomen uit een dienstverband, uitkering of onderneming. Voor kinderen van ondernemers die door corona minder inkomen hebben, zijn er ook mogelijkheden bij Leergeld Enschede. 

Meer weten? Neem dan een kijkje op de website (klik hier) of neem contact met ons op.

Telefoon: 053 203 40 19 (maandag t/m donderdag 09.00 tot 12.00)
E-mailadres: info@leergeldenschede.nl
Website: www.leergeld.nl/enschede