Het Stedelijk Lyceum is een scholengemeenschap die midden in de maatschappij staat. Dat merk je aan ons onderwijs, onze projecten en onze samenwerking met scholen en universiteiten in de regio. Maar ook aan de samenwerking met bedrijven. We vinden het belangrijk dat je een goed beeld krijgt van wat het werken bij een bepaald soort bedrijf inhoudt. Dat doen we door bedrijven te bezoeken, bedrijven bij ons op school uit te nodigen voor een gastcollege en door vele vormen van stages.

College Zuid werkt samen met allerlei organisaties om het onderwijs eigentijds en aantrekkelijk te maken en gewoon omdat het past bij het internationale en sportieve karakter van College Zuid!

Internationale scholen (bij TTO)

Om het internationale karakter vorm en inhoud te geven werken we samen met veel internationale scholen:

Samenwerkingspartners sport

Samen met nog 24 andere scholen is Het Stedelijk Lyceum door het ministerie van OC&W gecertificeerd als Top Sport Talentschool. We werken samen met: