Voor de toelating op school betaal je niets. Ook het lesmateriaal van de vakken die leiden tot een regulier diploma is gratis. We vragen wel een vrijwillige ouderbijdrage voor extra's die niet door het ministerie worden vergoed. Deze bijdrage is niet verplicht, maar wel belangrijk om een aantal extra's te kunnen bekostigen.

De bedragen die berekend worden zijn te vinden in de schoolgids in hoofdstuk 8 'Financiële zaken'.

Excursies, reizen en activiteiten

Bij ons op school vinden er verschillende reizen en activiteiten plaats zoals excursies, werkweken, schoolreizen en sportactiviteiten. Deze vinden plaats onder schooltijd. Aan ouders vragen we hiervoor een vrijwillige bijdrage. Als je je intekent voor een activiteit, dan is betaling verplicht. Om deel te kunnen nemen aan de activiteit, moet de betaling vooraf gedaan zijn. Informatie over de bedragen is te vinden in hoofdstuk 8 van de schoolgids.

TTO en sportonderwijs

Naast regulier onderwijs biedt College Zuid bijzondere onderwijsvormen en examens aan.  Hiervoor vragen wij een verplichte ouderbijdrage. Dit geldt voor TweeTalig Onderwijs (TTO) en voor Topsport-, sporttalent- en sportstroomonderwijs. Meer informatie is te vinden in hoofdstuk 8 'Financiële zaken' van de schoolgids.