De opleiding duurt vijf jaar en bereidt je voor op een vervolgstudie op een hogeschool (HBO). Als je het heel goed doet, kun je ook doorstromen naar het VWO. Hiervoor gelden bijzondere normen. Deze kun je vinden bij de overgangsrichtlijnen.

Brugklas

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een grote stap. Om je hierbij te helpen organiseren wij aan het begin van het schooljaar een introductieperiode van twee dagen. Daarin maken je kennis met je klasgenoten en mentor. Je krijgt uitleg over het lesrooster, het werken in de ELO, het invullen van je agenda en allerlei andere praktische zaken. Je mentor helpt je vertrouwd te raken met de gang van zaken en blijft aanspreekpunt voor jou en je ouders. Voor een aantal leerlingen zal in de loop van het jaar duidelijk worden op welk niveau je verder gaat leren. De mentor zal dit proces begeleiden.

Klas 2 en 3

In klas 2 en 3 volg je het lesprogramma. Door leerlingaantallen zijn gecombineerde klassen met vwo leerlingen niet altijd te voorkomen. In combinatieklassen krijg je boeken en toetsen op je eigen niveau. Als je het heel goed doet, kun je ook doorstromen naar het vwo. Hiervoor gelden bijzondere normen. Deze kun je vinden bij de overgangsrichtlijnen.

In het derde leerjaar kies je je eigen profiel. Je kunt kiezen uit de profielen:

  • Natuur en Techniek (NT)
  • Natuur en Gezondheid (NG)
  • Economie en Maatschappij (EM)
  • Cultuur en Maatschappij (CM)

Elk profiel bestaat uit verplichte vakken, profiel(keuze)vakken en vrije keuze vakken. Je krijgt begeleiding bij je profielkeuze door de mentor, er is voorlichting over de nieuwe vakken in de bovenbouw en je kunt proeflessen volgen. Voor je ouders is er een informatieavond over de profielkeuze. De decaan begeleidt het keuzeproces en geeft informatie over vervolgopleidingen en de toelatingseisen die daarvoor gelden. Het docententeam geeft advies over de voorlopige en je definitieve profielkeuze.

Maatschappelijke stage

In het derde leerjaar doe je je maatschappelijke stage (MaS). Daarin besteedt elke leerling 30 uur aan vrijwilligerswerk. De organisatie van je maatschappelijke stage loopt via de decaan. Deze stage is een handelingsdeel en moet je aan het eind van het derde leerjaar volledig en voldoende hebben afgerond.

Volg je TweeTalig Onderwijs (TTO)? Dan krijg je daarnaast 50% van de vakken in het Engels. In het derde leerjaar sluit je de onderbouw van de TTO af met een Cambrigde Checkpoint examen en een TTO junior cerfiticaat van het Europees Platform. Klik hier voor meer informatie over TTO.

Klas 4

Je volgt de vakken die je aan het eind van de derde klas gekozen hebt. Dit zijn algemene vakken en vakken die passen bij je gekozen profiel. Daarom krijg je vanaf dit leerjaar een persoonlijk rooster. Ook begint de voorbereiding op je eindexamen. Je start met schoolexamens die meetellen voor het eindexamenjaar. Daarnaast ga je in het eerste trimester op werkweek. Deze werkweek behoort tot je curriculum en is daarom verplicht.

Volg je TweeTalig Onderwijs (TTO)? Dan sluit je English Language af met een International Baccalaureate examen. Klik hier voor meer info over TTO.

Klas 5

Dit is je eindexamenjaar. Net als andere schooljaren is ook dit schooljaar verdeeld in drie periodes, wel zijn de periodes korter. Elke periode sluit je af met een schoolexamen. Daarnaast maak je je profielwerkstuk en aan  het eind van het schooljaar volgt het landelijk Centraal Schriftelijk Eindexamen.