Mentor

Elke leerling op de College Zuid heeft een persoonlijke mentor. Je hebt in je lesrooster een mentoruur ingeroosterd staan. De invulling van dit mentoruur ligt in de onderbouw vast. Deze lessen besteed je aan het leren plannen, het maken van huiswerk, het invullen van de agenda en allerlei praktische zaken. In de bovenbouw gebruikt de mentor dit uur voor gesprekken over studievoortgang, keuze van de vervolgopleiding, bespreken van afwezigheid en persoonlijke zaken. De mentor is voor je ouders het eerste aanspreekpunt binnen de school.

Vakdocent

Je vakdocent is degene van wie jij les krijgt in een bepaald vak. Heb je problemen met dit vak, bespreek dit dan om te beginnen met hem/haar. Misschien is extra begeleiding door een tutor iets voor jou! Kom je er niet uit, ga dan naar je mentor.

Teamleider

De teamleider geeft leiding aan een klein team van vakdocenten dat verantwoordelijk is voor het onderwijs en de begeleiding en ondersteuning van een groep leerlingen in een leerjaar. De teamleider is op de hoogte van en eindverantwoordelijk voor alle besluiten die er worden genomen over de begeleiding en ondersteuning van leerlingen binnen het team.

Decanen

De decaan begeleidt je bij het maken van de juiste keuzes binnen je schoolcarrière. Zij begeleidt de derdeklassers met het kiezen van het juiste profiel en helpt je in de bovenbouw met het vinden van de juiste studie. De decaan op College Zuid is mevrouw Laura Damhuis. Zij is verantwoordelijk voor de keuzebegeleiding van de hele onder- en bovenbouw van mavo, havo en vwo. Dit doet zij samen met de mentoren.

Je kunt haar bereiken via telefoonnummer (053) 482 11 07 of via mailadres ldamhuis@hetstedelijklyceum.nl

Tutoren

Als je hier nog maar net op school zit, is dat best even wennen. Het gaat er heel wat anders aan toe dan op jouw vertrouwde basisschool. Soms helpt het gewoon ook om het met je mentor te bespreken. Als je problemen hebt met een bepaald vak kun je ook begeleid worden door oudejaars leerlingen: tutoren noemen we dat. De vakdocent overlegt met je mentor en je teamleider of de inzet van een tutor gewenst is. Er is een pool van tutoren die wisselend wordt ingezet. Gezamenlijk maken mentor, teamleider, vakdocent en jij afspraken over de tijdsduur en de vorm van begeleiding.