Datum: 06-07-2018

Alle leerlingen TTO zijn geslaagd voor hun examens Engels!! 

Felicitaties voor alle 23 derdejaars TTO-leerlingen: zij behaalden het Cambridge Checkpoint certificaat*. 
Proficiat, voor de 18 leerlingen 5 havo - TTO, voor het behalen English Language B (IB)*.
Gefeliciteerd, 24 leerlingen 6 vwo, voor het met succes afleggen van het examen English Language and Literature A (IB)*.
zie voor meer info hieronder.

Al deze leerlingen hebben ieder op eigen niveau laten zien dat ze de Engelse taal beheersen en veel kunnen vertellen over de Engelse cultuur en literatuur. De behaalde diploma's bewijzen het Engelstalig niveau van de leerlingen, niet alleen handig voor alle buitenlandse vakanties, maar ook voor toekomstige studie hier of elders. 

Niet in de laatste plaats geeft de beheersing van de Engelse taal de jongeren de mogelijkheid te communiceren met leeftijdgenoten over de hele wereld. Daarmee laten ze zien wereldburgers van de toekomst te zijn. Met elkaar kunnen spreken is immers het begin van begrip voor elkaar en ook de start voor het gezamenlijk aangaan van uitdagingen. De diploma's zijn niet alleen een mooie bekroning op hard werken, maar ook het vertrekpunt voor 'the future'. 

Van harte gefeliciteerd!!