Datum: 22-11-2018

Ouders bezoeken College Zuid

Op maandag 19 november opende College Zuid zijn deuren voor ouders van toekomstige leerlingen. De avond startte met een presentatie in de aula, waar algemene informatie gegeven werd. Damla Ceben, een leerlinge uit de leerlingenraad, vertelde wat zij zoal deed voor school en gaf weer hoe zij College Zuid ervaart. schillende informatierondes. Niet alleen was er voorlichting over mavo, havo, vwo en TTO, ook was er de mogelijkheid meer te horen over de sportmogelijkheden en de begeleiding van leerlingen met speciale leer- of zorgvragen. In een apart lokaal demonstreerden leerlingen welke mogelijkheden er zijn rond het gebruik van chromebooks.

Hoe vaardig leerlingen daarmee zijn, was ook al duidelijk geworden bij de binnenkomst in de hal, want een hele ‘batterij’ vriendelijke meisjes zat klaar om gegevens van gasten te noteren. College Zuid stuurt de bezoekers de presentaties van de informatieavond op, zodat iedereen de gegevens thuis rustig kan nalezen.

Wie meer wil weten kan altijd contact opnemen met school. Volgende informatiemogelijkheden zijn de infoavond TTO op 4 december (19.00 uur, ouders en kinderen), de open dag op 16 januari 2019 (vanaf 17.00 uur) en de informatieavond sport op 7 februari 2019  (19.00 uur, ouders en kinderen).