Datum: 08-07-2021

Dit voorjaar zijn er privacyrisico’s met betrekking tot Google Workspace for Education
(voorheen Google Suite for Education) naar voren gekomen naar aanleiding van een
onderzoek dat is uitgevoerd naar Google Workspace. Deze software - die onder meer de
programma’s als Google Classroom en Google Meet bevat - wordt ook binnen Het Stedelijk
Lyceum gebruikt. Naar aanleiding van deze privacyrisico’s heeft SIVON, de coöperatie voor
schoolbesturen uit het primair en voortgezet onderwijs, samen met andere partijen uit het
onderwijs advies gevraagd aan de Nederlandse privacytoezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP).

De AP heeft SIVON inmiddels geadviseerd. In dat advies staat dat onduidelijk is of
persoonsgegevens in Google Workspace voldoende beschermd zijn.
De risico’s zitten in het verzamelen van zogenoemde metadata door Google, hoe de
programma's gebruikt worden. Google kan bijvoorbeeld zien waar de gebruikers het meest
op klikken, hoe lang ze ingelogd zijn en welke internetpagina’s en zoekopdrachten het
meeste worden gebruikt. Het gaat niet om individuele leerresultaten of (adres)gegevens van
gebruikers. Volgens de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) zijn metadata ook
persoonsgegevens.

Gesprek met Google om beleid aan te passen
Helaas heeft ons individuele schoolbestuur een beperkte invloed op de voorwaarden die
Google stelt. Daarom hebben we ons aangesloten bij SIVON. Als ledencoöperatie is zij
namens de schoolbesturen uit het primair en voortgezet onderwijs in gesprek met Google.
SIVON trekt hierin samen op met de PO-Raad, VO-raad, het hoger onderwijs (via SURF),
Kennisnet en het Rijk.
Op dit moment is Google aan zet. SIVON is samen met SURF in gesprek met Google om zo
snel mogelijk duidelijkheid te krijgen of Google de benodigde aanpassingen gaat
doorvoeren. Daarnaast wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn wanneer scholen
moeten stoppen met Google Workspace. SIVON houdt ons hiervan op de hoogte en
ondertussen beraden wij ons alvast op de mogelijke opties na 1 augustus 2021.
Zodra er meer duidelijk is over het gebruik van Google Workspace in onze school maken wij dit kenbaar.

Meer informatie?
Wil je meer weten over dit onderwerp?  Lees dan bijvoorbeeld deze documenten: