Datum: 08-04-2020

Volhouden! Dat was de boodschap van premier Rutte tijdens de persconferentie op 7 april. De weg terug naar een ‘normale’ samenleving na de Coronacrisis zal stap voor stap gaan. Dit vraagt veel van ons allemaal. Van uw zoon of dochter, van u als ouders en van onze docenten Daar hebben we ontzettend veel respect en bewondering voor! Een brief met uitgebreide informatie is naar u onderweg. De hoofdpunten hieruit: 

Ondersteuning ouders bij het goed helpen met het schoolwerk
Van ouders wordt plotseling veel verwacht in het leerproces van hun kinderen. We snappen dat dit soms een hele opgave is. Niet iedereen lukt het dan ook om dit goed op te pakken. Speciaal voor ouders is er ondersteuning te vinden op ouders.lesopafstand.nl

Meivakantie
Tijdens de meivakantie van 23 april tot en met 5 mei geven wij geen onderwijs. Zowel onze medewerkers als onze leerlingen kunnen dan even uitrusten en bijkomen van deze hectische en onzekere tijd. Noodopvang voor leerlingen blijft ook in de meivakantie mogelijk. Vanuit de overheid volgt nog informatie over de wijze waarop dit vormgegeven gaat worden.

Examens
Zoals u weet gaat het Centraal Eindexamen dit jaar niet door. De schoolexamens gaan wel door en zijn inmiddels gestart. Deze doen wij zoveel mogelijk op afstand. Waar dit niet mogelijk is, volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Wij zetten ons in ieder geval maximaal in om al onze examenleerlingen in staat te stellen om hun schoolcarrière tot een goed einde te brengen met het behalen van hun diploma. Vandaag hebben wij vanuit OCW aanvullende informatie over de zak/slaagregeling en herkansingen met betrekking tot de examens ontvangen. Het bestuur en het Centraal Management Team van Het Stedelijk Lyceum gaan kijken hoe wij deze regelingen gaan toepassen op onze locaties. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij u hierover.

Landelijk moment voor geslaagden
Donderdag 4 juni is een feestelijke dag. Dan vieren geslaagde scholieren in heel Nederland het einde van hun middelbare schooltijd. Hiermee geeft minister Slob (onderwijs) gehoor aan een verzoek van LAKS, de landelijke vertegenwoordiger van scholieren. Afhankelijk van de school horen sommige leerlingen al eerder dat ze geslaagd zijn, maar op 4 juni wordt dit met alle leerlingen samen gevierd. Op welke manier dat kan is afhankelijk van de situatie op die dag.

Vervolg
Op dit moment leven er veel vragen onder ouders, zoals bijvoorbeeld: Gaat mijn kind over? Wanneer krijgen we aanvullende informatie over de examens? Wat zijn de mogelijkheden tot bijspijkeren? Dit zijn vragen waarop wij op dit moment nog geen concreet antwoord kunnen geven. Wij verwachten daar de komende week richtlijnen vanuit de overheid van te ontvangen. Zodra wij meer weten, houden wij u op de hoogte.

Meer informatie staat op onze webpagina! 
https://hetstedelijk.nl/nl/page/coronavirus