Datum: 07-02-2021

In verband met de winterse weersomstandigheden en geldende ventilatie-eisen houdt Het Stedelijk Lyceum, ook 9 februari, de deuren van al haar scholen gesloten. Wij stellen de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers voorop. In dat kader vinden wij het niet verantwoord om leerlingen en medewerkers onder deze weersomstandigheden en met de geldende ventilatie eisen, naar school te laten komen. Alle leerlingen krjgen online les.

Voor de meeste klassen verandert er nog steeds niets, omdat zij al online lessen krijgen.
Voor de groep uitgezonderde leerlingen die wel les op school kregen betekent dit dat zij ook dinsdag online les krijgen. Voor enkele leerlingen die examens in moeten halen, geldt hiervoor een uitzondering. Zij worden persoonlijk op de hoogte gesteld door de locatie waar zij onderwijs volgen.

Ouders en leerlingen ontvangen  van de locatie waar de leerling onderwijs volgt een brief. Hierin staat meer informatie over hoe het onderwijs er die dag op die locatie uit gaat zien.