Datum: 01-07-2019

Sinds 2013 wordt er jaarlijks een verkiezing gehouden van de meest bijzondere stagiair voor de maatschappelijke stage. Zij ontvangen de MaS-award. Super trots zijn we dat er van de 11 genomineerden 5 leerlingen van Het Stedelijk Lyceum zijn genomineerd.

  • Julie Overduin uit 3 G van Kottenpark zamelde geld in voor KWF door de Alp d’Huzes te fietsen ter nagedachtenis aan de overleden vader van haar vriend.

  • Sienne van Seijen van Innova koos als maatschappelijke stage voor het verzorgen van haar ziekte vader als mantelzorger. Zij deed onder andere boodschappen, kookte en ruimde het huis op.

  • Nursah Dogan en Zehra Avci van Het Stedelijk Vakcollege deden beiden hun maatschappelijkestage bij Alifa (Wijkcentrum de Helmer). Volgens hun stagebegeleidster Ramona Tahadi zijn zij genomineerd omdat ze beiden goed met kinderen kunnen omgaan, initiatief toonden tijdens de activiteiten. Ze kwamen altijd keurig verzorgd, op tijd en kwamen hun afspraken na. Ze hebben zelfs hun meivakantie voor een deel opgeofferd om hun stage goed te te kunnen ronden. 

  •  Luca van den Dolder van Het Stedelijk Vakcollege liep stage bij de Hersenstichting. Haar begeleidster Marrita Paters vond dat zij enorm haar best heeft gedaan. Niets was haar te veel. Er was een fijne samenwerking met haar maar ook met haar ouders. Elke avond van de collecteweek heeft ze geholpen met collecteren. Ze heeft 420 euro opgehaald. Dit is een enorm bedrag. Ze liep niet alleen de collecte maar hielp ook met  de voorbereiding hiervan en daarna nog met het tellen van het opgehaalde geld. 

Er hebben dit schooljaar zo'n 2000 leerlingen meegedaan aan de Maatschappelijke Stage.

Knap dat uit deze 2000 leerling onze 5 leerlingen genomineerd zijn! Morgenavond is de uitreiking van de MaS award. Wordt vervolgd!