Datum: 12-01-2021

We moeten volhouden en doorzetten! Dat was de boodschap van premier Rutte tijdens de persconferentie op 12 januari. Het aantal besmettingen laat een dalende trend zien, maar helaas gaat deze daling niet snel genoeg. Daarnaast brengt de Britse Coronavariant veel onzekerheid met zich mee. Redenen voor het kabinet om de lockdown in ieder geval te verlengen tot en met 9 februari 2021. Daarom blijven al onze locaties in ieder geval tot en met 9 februari 2021 online lesgeven. Ook is besloten om de 1,5 meter afstand weer in te voeren voor uitgezonderde leerlingen die wel onderwijs op school kunnen volgen. Dit alles vraagt veel van ons allemaal. Van leerlingen, hun ouders en van onze medewerkers. Daar hebben we ontzettend veel respect en bewondering voor! 

Wat betekent de verlenging van de lockdown voor het onderwijs op school?

  • Alle locaties van Het Stedelijk Lyceum blijven in ieder geval tot en met 9 februari les op afstand geven. 
  • Voor uitgezonderde leerlingen geldt dat we opnieuw de 1,5 meter afstand moeten invoeren. Hieronder lees je daar meer over.

Uitgezonderde leerlingen die wel naar school zullen komen zijn 

  • Eindexamenleerlingen
  • Leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
  • Leerlingen die schoolexamens moeten maken
  • Leerlingen die zich in een kwetsbare positie bevinden en met wie de school maatwerkoplossingen heeft afgesproken.

Veiligheid van onze leerlingen en medewerkers staat voorop
In de persconferentie is aangegeven dat de 1,5 meter weer wordt ingevoerd voor bovengenoemde leerlingen die wel lessen volgen op school. Hiervoor richten wij de klaslokalen zo in dat leerlingen ten opzichte van elkaar en onze docenten 1,5 meter afstand kunnen houden school een mondkapje dragen en bij klachten thuis moeten blijven. 

Volhouden
We waarderen de veerkracht en het doorzettingsvermogen die we met elkaar laten zien. Met het vaccin is er licht aan het einde van de tunnel, het gaat alleen nog een aantal maanden duren. Samen halen we de eindstreep op de best mogelijke manier. 

Ouders en leerlingen ontvangen van de locatie waar zij onderwijs volgen een brief met meer informatie over de online lessen en de 1,5 meter afstand voor uitgezonderde leerlingen.