Datum: 09-02-2021

Vandaag schijnen de zonnestralen over het mooie winterse landschap. De wegen worden weer begaanbaar, al blijft voorzichtigheid natuurlijk geboden. Morgen zijn onze scholen daarom weer open voor de groep uitgezonderde leerlingen. Natuurlijk doen we er alles aan om de temperatuur in de school zo goed mogelijk te reguleren, waarbij we ook rekening houden met de ventilatienorm. 

Uitgezonderde leerlingen zijn:

  • Eindexamenleerlingen
  • Leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
  • Leerlingen die schoolexamens moeten maken
  • Leerlingen die zich in een kwetsbare positie bevinden en met wie de school maatwerkoplossingen heeft afgesproken.

Veiligheid voorop
Natuurlijk staat de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers voorop. Daarom maken we onze schoolpleinen sneeuwvrij en hebben we de gemeente gevraagd om extra aandacht te besteden aan het vrijmaken van alle fietspaden. 

Alle leerlingen en hun ouders ontvangen van de locatie waar zij naar school bericht.