Datum: 01-04-2020

Op 31 maart liet het kabinet weten dat het de genomen maatregelen verlengt. Dit betekent: 

  • alle maatregelen die sinds 15 maart gelden blijven van kracht t/m 28 april
  • scholen, dus ook alle locaties van Het Stedelijk Lyceum, blijven dicht t/m de meivakantie 
  • maak geen plannen voor de meivakantie
  • na 28 april gaat niet alles meteen open, maar gefaseerd
  • maatregelen kunnen verlengd worden (dit wordt bekend in de week voor 28 april).

We zijn in afwachting van het ministerie van OCW op wat dit verder concreet inhoudt voor ons onderwijs. Zodra er meer bekend is, zullen we deze informatie weer actualiseren.

Kijk voor meer informatie op https://hetstedelijk.nl/nl/page/coronavirus.

We volgende de richtlijnen van het RIVM. Het RIVM geeft geeft actuele informatie en antwoorden op meest gestelde vragen op de volgende pagina’s: