Datum: 18-03-2020

Schoolexamens voor eindexamenleerlingen gaan tot nader bericht vanaf 24 maart niet door. Er is te veel onduidelijk. We verwachten op korte termijn meer duidelijkheid van het Ministerie van OCW. Daarna volgt nadere berichtgevig.


Heb je voor nu vragen over de schoolexamens? Kijk dan op deze link van RIVM met vragen en antwoorden over het schoolexamen.

Kijk voor meer informatie op https://hetstedelijk.nl/nl/page/coronavirus.

Het RIVM geeft actuele informatie en antwoorden op meest gestelde vragen op de volgende pagina’s: